ryhmäliikunnan tuntikuvaukset

Fit Tampellassa tarjotaan laadukasta ryhmäliikuntaa upeassa uniikissa studiossa. Tuntivalikoimastamme löytyvät tehokkaat HIIT (High Intensity Interval Training) -tunnit, lihaskunto- ja rauhallisemmat kehonhuoltotunnit sekä YinYogaa. Lisäski meiltä löytyy ensimmäisenä Tampereella 12Rounds- lisenssitunnit. Lisäksi tarjoamme pienryhmätreeniä ja erillisiä workshoppeja.

 

PILATES

Pilates on kehon ja mielen tunti. Tunnilla keskitytään keskivartalon vahvistamiseen, ryhdin ylläpitämiseen ja rangan liikkuvuuteen. Tunnilla käytetään kehonpainon lisäksi mm. pilatesrullia. Tunnin kesto 60 minuuttia.

FLOW YOGA

Flow Yoga on virtaavaa joogaa, joka kehittää liikkuvuutta, tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunnilla tehtävät harjoitukset lämmittävät ja avaavat kehoa sekä rauhoittavat mieltä. Tunnin kesto 60 minuuttia.

Hiit Step

Hiit Step on 30-minuutin tehokas intervallitunti. Tunti sisältää ohjatun, koreografisen lämmittelyn sekä tehokkaan työosuuden, jokaisen oman kuntotason mukaisesti. Tunnilla käytetään step-lautoja sekä mahdollisesti lisäpainoa.

12 Rounds

12Rounds on kotimaisten ammattilaisten kehittämä kamppailulajivaikutteinen ryhmätreenikonsepti ensimmäisenä Tampereella. Sinulla ei tarvitse olla lainkaan aikaisempaa kokemusta kamppailulajeista, sillä me opetamme kaiken tarvittavan. Tule kokeilemaan uutta, kehittävää ja uniikkia treeniä - ilon ja yhdessä tekemisen kautta!

HIIT

Fit Hiit – Tehokas, korkeasykkeinen hiit-treeni, jossa pääset haastamaan kehoasi monipuolisesti. Tunti kehittää maksimaalista hapeottokykäsi ja lihasvoimaa. Fit Hiit Strength – Hiit-treeni, joka kehittää erityisesti lihasvoimaa. Tunnilla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia välineitä. Fit Hiit Cardio - Hiit-treeni, joka kehittää erityisesti maksimaalista hapenottokykyä ja anaerobista suorityskykyäsi.

Fit Movement

Fit Movement on kehonhuoltotunti, joka parantaa liikkuvuutta, auttaa stressinhallinnassa ja edesauttaa palautumisessa. Tunti sisältää dynaamisia- ja fascia- harjoitteita. Functional Range conditioning -menetelmä. Tunnin sisältö vaihtelee ohjaajan mukaan.

seniorit

Seniorit tunti on 45 minuuttia kestävä harjoitus. Harjoitus vahvistaa monipuolisesti kehon lihaksia ja auttaa pitämään virkeyttä yllä. Tunnilla on yhteinen alkulämmittelu ja loppuvenyttelyt. Tunti sisältää helppoa kiertoharjoittelua oman kehon painoa, välineitä tai kuntosalilaitteita hyödyntäen.

Fit Booty

Fit Booty on tehokas 30 minuutin lihaskuntotunti, joka vahvistaa ja muokkaa alavartalon lihaksia. Tunti alkaa mukaansatempaavalla alkulämmittelyllä ja sisältää helppoja lihaskuntoliikkeita. Tunnilla hyödynnetään oman kehon painoa sekä erilaisia välineitä. Tunti sopii niin vasta-alkajille kuin pitkään liikuntaa harrastaneille.

fit core

Fit Core on lihaskuntotunti, joka vahvistaa monipuolisesti keskivartalon lihaksia. Tällä tunnilla vatsa- ja selkälihakset sekä syvät lihakset pääsevät aktiivisesti töihin ja vahvistuvat. Tunti alkaa tehokkaalla alkulämmittelyllä. Liikkeitä tehostetaan joko oman kehon painoa tai erilaisia välineitä hyödyntäen. Tunti sopii sekä aloittelijoille että pitkään liikuntaa harrastaneille. Kesto 30 minuuttia.

Yin Yoga

Yin Yoga tunnilla rauhoitutaan oman kehon äärelle, työskennellään oman hengityksen kanssa helpoissa passiivissa asennoissa joiden kesto 3-5min. Yin Yogassa haluamme viedä kevyellä ja pehmeällä venytyksen tunteella harjoitusta syvemmälle sidekudoksiin saakka ja samalla maadoittaa kehoa ja hiljentää mieltä. Tunti sisältää alku hiljentymisen, vuodenaikoihin liitettyjen meridiaanien (energiakanavien) aktivointia eri asennoissa (asanat) sekä loppurentoutuksen äänimaljaa ja kongia käyttäen. Yin Yoga on lempeä kehoa huoltava tunti, joten se sopii kaikille.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:


Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.