PERSONAL TRAINING

Fit Tampellassa tarjoamme sinulle turvallisen ja motivoivan ympäristön, jonka avulla voit saavuttaa optimaaliset tulokset sekä omat henkilökohtaiset tavoitteesi! Personal Trainerimme auttavat ilomielin sinua tavoitteissasi -– esimerkiksi liiketekniikoiden opettelu ja valinta sekä yksilöllinen motivointi ovat erityisosaamistamme. Henkilökohtaiset valmennusohjelmat liikevariaatioineen toteutetaan yksilöllisesti juuri sinun tavoitteidesi mukaan! 
 

Ilmainen lähtötilannekartoitus – ota yhteyttä! 

Lähetä meille yhteystietosi sivun alla olevalla yhteydenottolomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Saat ilmaisen Personal Trainerin tekemän lähtötilannekartoituksen, joka ei sido sinua mihinkään.
 

ONLINE-VALMENNUS

Haluatko virittää suorituskykysi täyteen huippuun, muttet ehdi toistuvasti Personal Trainerin oppiin? Onko harjoittelu sinulle tuttua, mutta treeneistäsi puuttuu vielä punainen lanka? 

Online-valmennuskokonaisuus alkaa valmentajan tapaamisella, jossa esitietojesi ja tavoitteidesi mukaan laaditaan juuri sinulle sopiva suunnitelma.. Valmennuskokonaisuudessa huomioidaan sinulle optimaaliset liikevallinnat ja -variaatiot, ohjelman progressiivinen eteneminen sekä palautumiskapasiteettisi  ja mieltymyksesi, jotta harjoittelu on kehittävää ja ennen kaikkea mielekästä!

Yksi valmennuskokonaisuus on kestoltaan kahdeksan viikkoa, johon kuuluu:

  • Alkutapaaminen (tavoitteet ja suunnitelman laatiminen) + mahdollinen testin ohjeistus
  • Valmentajan tapaaminen ensimmäisen neljän viikon harjoittelun jälkeen ja mahdolliset muutokset harjoitusohjelmaan
  • Tapaaminen ennen valmennusjakson päättymistä ja testin uudestaan suorittamista sekä mahdollisten uusien tavoitteiden laatiminen.

Haluamme tarjota yksilöllistä valmennusta helposti ja kohtuulliseen hintaan, jotta kaikilla  on mahdollisuus saavuttaa omat liikunnalliset tavoitteensa ja optimaaliset tulokset. Hyppää mukaan online-valmennukseen ja aloitetaan yhteinen matka kohti tavoitteitasi!
 

Personal Trainer -hinnasto

Online Personal Trainer 

(lue lisää palvelun sisällöstä Palvelut-personal trainer)

68,00 €/4 vkoa
+ aloitusmaksu 68,00 €
Personal Trainer 55' 5 kertaa 380€ (voimassa 3 kk)
Personal Trainer 55' 10 kertaa 750€ (voimassa 6 kk)
Personal Trainer 55' 20 kertaa 1450€ (voimassa 12 kk)
Personla Trainer 55' 30 kertaa 2100€ (voimassa 12 kk)

 

Ota yhteyttä: Roosa Nuorala, 050 3216360, roosa.nuorala@ole.fit

 

Personal Trainerimme

Roosa Nuorala

Personal Trainer, ravintovalmentaja

Ole meihin yhteydessä, niin saat ilmaisen lähtötilanne­kartoituksen 

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Saat ilmaisen Personal Trainerin tekemän lähtötilanne­­kartoituksen, joka ei sido sinua mihinkään.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

()
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:


Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.